• کانال های ما

به روز رسانی کانال

شما میتوانید کانال خود را به روز رسانی کنید تا همیشه در اول اپلیکیشن قرار گرفته و باعث بهتر دیده شدن و افزایش سرعت پیشرفت کانال خود شوید

 

توجه:

۲ بار به روز رسانی یعنی هر ۱۵ روز یک بار در ماه

به دلیل سرعت کم اتصال به درگاه پرداخت لطفا بعد از ثبت و ارسال کمی منتظر بمانید

 
به روز رسانی کانال

  • موضوع کانال خود را درج کنید . مانند : موزیک ، داستان و ...
  • تاریخی که در اپلیکیشن وجود دارد