• کانال های ما

مزایای ویژه۱-مدت تبلیغ در کانال و اپلیکیشن نامحدود است.
۲-تبلیغ شما به مدت ۱ ساعت پست اخر خواهد شد.
۳-این تبلیغ باعث افزایش اعتبار شما در گوگل می شود.
۴-افزایش اعضا به صورت تدریجی بوده و در بلند مدت باعث افزایشِ اعضایِ هدفمندِ کانالِ شما خواهد شد.
۵-افزایش انی ممبر ها و افزایش ممبر اجباری بعد از تایید کانال اضافه خواهد شد.
۶-کانال ها و ربات های ویژه در صفحه نخست سایت به صورت اسلایدر (با ترتیب چرخشی) و ثابت نمایش داده می شود